петък, 2 август 2013 г.

Игнатий Брянчанинов

Изрових от шкафа на отеца едно ламинирано листче от книжка. Пише само стр 121-2, няма заглавие и автори, но не можех да не споделя. Особено сега в началото на поста.

Епископ Игнатий, както никой друг, е извършил огромен труд по изучаване на цялото огромно, богато наследство на всички свети отци на Църквата, и сякаш е събрал и извлякъл от него най-важното и необходимото, най-съответстващото на потребностите на нашето време учение, като го е изложил достъпно, ясно и обширно. Той пророчески е предвидял всичко коварства на лукавия през последните времена и е оставил на последните християни подробно разяснение как да се спасяват и да се пазят от тези мрежи.
Любовта, насадена от Бога в нашето естество, е повредена от падението и не може да действа правилно. В никакъв случай не й позволявай да действа! Нейните действия са лишени от непорочност, те са мерзки пред Бога, подобно на осквернена жертва. Плодовете на тези действия са душепагубни, убийствени. Възлюби ближния си по следния начин: не се гневи и не бъди злопаметен към него, не си позволявай да произнасяш никакъв укор, нито ругателни и насмешливи думи срещу него, бъди по възможност в мир с него, смирявай се пред него, не му отмъщавай нито пряко, нито косвено; във всичко, което можеш му отстъпвай, отучи се от прекословие и спор, отхвърли ги като признак на гордост и самолюбие, говори добро за тези, които те злословят, отплащай на злото с добро, моли се за тези, които ти причиняват различни скърби, обиди, напасти, гонения (ср. Мат. 5:21-48). Никога под никакъв предлог не осъждай никого, дори не съди за никого дали е добър или лош, като имаш пред очите си само този лош човек, за който ти трябва да отговаряш пред Бога  - себе си. Постъпвай спрямо ближните си така, както искаш да постъпват с теб (ср. Мат.7:1-12). Прощавай от все сърце съгрешенията на хората против тебе, за да ти прости и твоят Небесен Отец безчислените ти грехове... Накрая, не вреди на своя брат чрез многословие, празнословие, близко запознанство и свободно държание. Като се държиш по този начин с блбижния си, ще му окажеш и ще придобиеш заповяданата от Бога и богоугодна любов към него и чрез нея ще отвориш вратата на сърцето си за Божията любов...
(Собрание сочинений. Т5. Приношение современному монашеству. Гл. 15, с. 66)

Въздавай на своя ближен, като на образ Божий, почит в душата си, незримо за другите, видимо само за твоята съвест. Въздавай на ближния си почит, без да правиш разлика по възраст, пол, съсловие и постепенно светата любов ще започне да се явява в сърцето ти. Причината за тази свята любов не са плътта и кръвта, не са влеченията на чувствата, а Бог...
(Собрание сочинений. То.1. Аскетические опытый)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...