петък, 8 февруари 2013 г.

Молитва по взаимно съгласие

В 21.50. (Може да се уговорим за друг час с хората, с които ще четем молитви по този начин. Важно е да започваме да четем по едно и също време!)

Господи Иисусе Христе, Сине Божий, Ти си рекъл със Твоята пречиста уста: "Пак ви казвам, че, ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Отец Небесен; защото, дето са двама или трима, събрани в Мое име, там съм Аз посред тях." С дълбока вяра в неизменността на Твоите Слова, безмерното Ти милосърдие и безкрайното Ти човеколюбие. Молим Те, чуй всички молещи се Твои раби, които се съгласихме смирено да Те молим за Светия наш Синод, досточтимите архиереи и всички, които ще участват в избора на нов патриарх. Умъдри, освети мислите им с Твоята неизказана светлина, за да направят правилния избор и за доброто на всички нас. Молим Ти се Боже, чуй нашата молитва, за да се величае и слави Твоето всемогъщество и голямата Ти милост, но не както ние искаме, а както Ти, Господи. Да бъде за всичко Твоята свята воля. Амин.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...