петък, 5 юли 2013 г.

Велики руски старци

Ето това чета в момента: http://www.sveta-gora-zograph.com/books/Veliki_Ruski_Starci_t1-2/book.pdf (1 до 71 стр от общо638 - не е сканирана книгата до края)

Препоръчвам горещо! Може би единственият недостатък е, че има по няколко трошички за всеки свят старец и всичко е събрано на едно място, но ако се чете на час по лъжичка, няма да стане каша в главата. А за по-подробни жития и чудеса, може да се прочетат отделните книжки.

 Ето и малко откъсче за отваряне на апетита (Старецът Симеон Желнин, стр. 548):

Една поклонничка няколко пъти питала стареца за сина си - дали ще се спаси? Веднъж той й отговорил: "Дотегна ми с твоя син... Как може да се спаси, ако сам не иска това?" Но тя пак започнала да изпитва търпението на стареца, продължавайки да пита дали той ще се спаси. Тогава старецът й отговорил: "Много ли искаш да се спаси? Той може да се спаси само чрез скърби, а всички скърби ще паднат на теб. Но тогава вече не роптай, понасяй ги с търпение и без ропот". И синът й се разболял тежко.

Избрах това откъсче, защото за една майка това е най-големият страх - детето й да се разболее. Аз поне се плаша и от най-малката настинка. Ето, имаме си утешение за тези страшни моменти.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...