понеделник, 4 декември 2017 г.

Малкият барабанчик - песен на български

https://www.singing-bell.com/
Знам българската версия от диск на Пим Пам, който за съжаление изгубих. Намерих нотите в интернет, дано са верни, не съм проверявала.

Любима песен, може да се използва за разговор с децата какъв подарък могат те да направят на Христа в лицето на самотните, бедните и нуждаещите се.


Тази нощ Иисус се роди,
Той ново царство на света възвести.
И всеки носи дар
па-рам-пам-пам-пам
на този малък Цар.
Па-рам-пам-пам-пам. Рам-пам-пам-пам. Рам-пам-пам-пам.
Казват ми: "Не стой!"
Па-рам-пам-пам-пам.
"Чака ни Той."

Боже, аз съм само беден хлапак,
но барабана вече удрям във такт.
Едничка песен знам
па-рам-пам-пам-пам,
но нея ли да дам?
Па-рам-пам-пам-пам. Рам-пам-пам-пам. Рам-пам-пам-пам.
Нямам аз за цар
па-рам-пам-пам-пам
истински дар.

Божа Майчице, аз виждам те как
към мене кимаш ми и даваш ми знак.
За Него с две ръце
па-рам-пам-пам-пам
аз свиря от сърце.
Па-рам-пам-пам-пам. Рам-пам-пам-пам. Рам-пам-пам-пам.
Моят барабан
па-рам-пам-пам-пам
Той слуша засмян.

Песничката на английски:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...