четвъртък, 21 април 2016 г.

"Да внимаваме!" - Цветница

Материалите за неделните Евангелия. Разделени са в различни възрастови групи. За икона за оцветяване и идеи как да се организира съдържанието на разпечатките вижте: http://www.antiochian.org/sites/default/files/2016-04-24-a.pdf

24 април 2016
Цветница
Йоан 12:1-18
Детска градина

ХРИСТОС, ПОСРЕЩНАТ КАТО ЦАР

Един ден Иисус научил, че Неговият приятел Лазар е умрял. Посетил сестрите на Лазар, Мария и Марта, и попитал къде е заровен Лазар. Когато показали гробницата на Христа, Той извикал на мъртвеца да излезе и той излязал! Това било чудо!

До следващия ден много хора били чули за Лазар и Иисус. Всички те искали да видят Иисус. А Иисус вървял към Йерусалим. Той намерил младо осле (магаренце) и го възседнал. Хората, в това число и децата, взели клонки от палмово дърво и отишли да го посрещнат, като викали: "Осанна! Благословен е Идещият в името Господне, Царят на Израил."

КАКВО МИСЛИТЕ?

1. Иисус чул, че приятелят Му е умрял. Как се казвал приятелят Му?
2. Какво направил Иисус, когато Му показали гробницата?
3. На следващия ден Христос бил на път. Къде отивал?
4. Много хора искали да видят Иисус. Там имало и деца. Можете ли да откриете двете малки човешки фигури на иконата? Те представляват децата.
5. Когато празнуваме Цветница, която се нарича още Връбница, какво държим в ръцете си?
----------------------------------------------------------------------------
24 април 2016
Цветница
Йоан 12:1-18
Предучилищна - II клас

ХРИСТОС, ПОСРЕЩНАТ КАТО ЦАР

Шест дни преди Пасха, във Витания, нашият Господ Иисус Христос възкресил Лазар от мъртвите. След това, неговото семейство приготвило вечеря за Него. Марта сложила масата, а Лазар седял на масата с Господа. Мария, другата сестра на Лазар, взела голям съд със скъп парфюм. И го изляла върху краката на Иисус, след това избърсала краката Му с косата си. Цялата къща се изпълнила с прекрасно ухание! 

Иисусовият ученик Иуда Искариот, този, който предал Христа, грубо казал: "Защо не продадохме този парфюм? Парите можеха да отидат за бедните." (Но той не бил загрижен за бедните - просто искал парите да влязат в ковчежето на Иисус, за да ги открадне от там.)

Христос му казал: "Бедните винаги ще бъдат с вас, но Аз не винаги ще бъда тук с вас."

След това много евреи дошли. Те искали да видят Иисус. Искали също да видят Лазар, да видят дали наистина е оживял! Първосвещениците решили да убият Лазар, защото той бил причина много евреи да повярват в Христа.

На другия ден много хора чули, че Иисус идва в Йерусалим. Те взели клонки от палмово дърво и ги размахвали в чест на Христос. Казвали: "Осанна! Благословен е Идещият в име Господне, Царят Израилев!"

Те продължавали да повтарят това, докато Христос минавал край тях на гърба на осле, по пътя чак до Йерусалим. Много по-късно учениците на Христа осъзнали, че пророците са предсказали какво ще се случи на този ден!

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Какво правил Иисус във Витания, шест дена преди Пасха?
2. След като вечеряли заедно какво направила Мария? Според вас добре ли е постъпила или не?
3. А според Иуда добре ли е постъпила? Защо?
4. Къде отишъл Иисус на другия ден?
5. Като вървял, хората го наричали "Царят на Йерусалим." Какво правели, за да изразят почитта си към Него?
6. Когато отидете на света Литургия слушайте внимателно. Чувате ли думите, които хората казали на Христа на Цветница? Ние казваме (или пеем) същите думи, когато Той идва ни приближава!
-----------------------------------------------------------------------------------
24 април 2016
Цветница
Йоан 12:1-18
III - V клас

ВХОД НА ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС В ЙЕРУСАЛИМ

Шест дни преди Пасха Иисус дойде във Витания, дето беше умрелият Лазар, когото възкреси от мъртвите. Там Му приготвиха вечеря, и Марта прислужваше, а Лазар беше един от седналите с Него на трапезата. Мария пък, като взе литра нардово чисто, драгоценно миро, помаза нозете Иисусови, и с косата си отри нозете Му; и къщата се напълни с благоухание от мирото. Тогава един от учениците Му, Иуда Симонов Искариот, който щеше да Го предаде, рече: защо да се не продаде това миро за триста динария, и парите да се раздадат на сиромаси? Това каза той, не че се грижеше за сиромасите, а защото беше крадец. (Той държеше ковчежето, и крадеше от онова, каквото там пускаха.) А Иисус рече: остави я; тя е запазила това за деня на погребението Ми. Защото сиромасите всякога имате при себе си, а Мене не всякога. Голямо множество иудеи узнаха, че е там, и дойдоха не само заради Иисуса, но за да видят и Лазаря, когото Той възкреси от мъртвите. А първосвещениците се сговориха да убият и Лазаря, защото поради него мнозина иудеи ги напускаха и вярваха в Иисуса. На другия ден тълпи народ, дошли на празника, като чуха, че Иисус иде в Иерусалим, взеха палмови клончета и излязоха да Го посрещнат, като викаха: осана! Благословен Идещият в име Господне, Царят Израилев. А Иисус, като намери едно осле, възседна го, както е писано: "не бой се, дъще Сионова! Ето, твоят Цар иде, възседнал осле". Учениците Му изпървом не разбраха това; но, когато се прослави Иисус, тогава си спомниха, че това беше писано за Него, и това Му бяха направили. Множеството, което беше с Него, когато Той извика Лазаря из гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелствуваше. Затова Го и посрещна народът, защото бе чул, че Той стори това чудо.

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. С кого вечеря Иисус в началото на това Евангелие? Помните ли и други събития със същите участници?
2. Какво прави Мария на Христа? Защо според вас постъпва така?
3. Кой не одобрява действията на Мария? Защо не одобрява?
4. Какво се случило на другия ден?
5. Защо толкова много хора дошли да срещнат Христа на този ден?
6. Ако сте участик в тези Евангелски събития, кой ще бъдете? Възкресеният Лазар? Прислужващата Марта? Обожаващата Христа Мария? Егоистичният Иуда? Кроящите коварни планове първосвещеници? Или хора от любопитната тълпа? Защо?
--------------------------------------------------------------------------
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА СИ НАПРАВИТЕ ТЕАТЪР ЗА СЛУШАНЕ С ТЕКСТА ОТ ЕВАНГЕЛИЕТО!

УЧАСТНИЦИ: Разказвач, Иуда, Иисус Христос, народът, Пророк Захария
---------------------------------------------------------------------------
24 април 2016
Цветница
Йоан 12:1-18
Прогимназия

ТРИУМФАЛНИЯТ ВХОД ГОСПОДЕН В ЙЕРУСАЛИМ

Шест дни преди Пасха Иисус дойде във Витания, дето беше умрелият Лазар, когото възкреси от мъртвите. Там Му приготвиха вечеря, и Марта прислужваше, а Лазар беше един от седналите с Него на трапезата. Мария пък, като взе литра нардово чисто, драгоценно миро, помаза нозете Иисусови, и с косата си отри нозете Му; и къщата се напълни с благоухание от мирото. Тогава един от учениците Му, Иуда Симонов Искариот, който щеше да Го предаде, рече: защо да се не продаде това миро за триста динария, и парите да се раздадат на сиромаси? Това каза той, не че се грижеше за сиромасите, а защото беше крадец. (Той държеше ковчежето, и крадеше от онова, каквото там пускаха.) А Иисус рече: остави я; тя е запазила това за деня на погребението Ми. Защото сиромасите всякога имате при себе си, а Мене не всякога. Голямо множество иудеи узнаха, че е там, и дойдоха не само заради Иисуса, но за да видят и Лазаря, когото Той възкреси от мъртвите. А първосвещениците се сговориха да убият и Лазаря, защото поради него мнозина иудеи ги напускаха и вярваха в Иисуса. На другия ден тълпи народ, дошли на празника, като чуха, че Иисус иде в Иерусалим, взеха палмови клончета и излязоха да Го посрещнат, като викаха: осана! Благословен Идещият в име Господне, Царят Израилев. А Иисус, като намери едно осле, възседна го, както е писано: "не бой се, дъще Сионова! Ето, твоят Цар иде, възседнал осле". Учениците Му изпървом не разбраха това; но, когато се прослави Иисус, тогава си спомниха, че това беше писано за Него, и това Му бяха направили. Множеството, което беше с Него, когато Той извика Лазаря из гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелствуваше. Затова Го и посрещна народът, защото бе чул, че Той стори това чудо.

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Къде идва Христос шест дни преди Пасха? Чий дом е това?
2. Какво знаем за Лазар?
3. Какво се случва, когато хората научават, че Иисус е във Витания? Защо идват и се струпват на тълпа?
4. Защо искат да видят Иисус? Защо искат да видят Лазар?
5. Защо според вас възкресяването на Лазар от Иисус спечелва толкова внимание и за двамата? Какво научава тълпата за Христос, след като възкресява Лазар от мъртвите?
6. Вие бихте ли се завтекли да се срещнете с Човека, направил такова чудо? Защо?
7. Как ние като общност днес, на Цветница, правим същото: завтичаме се към Този, който е възкресил Лазар?
----------------------------------------------------------------------------
24 април 2016
Цветница
Йоан 12:1-18
Гимназия

ТРИУМФАЛНИЯТ ВХОД ГОСПОДЕН В ЙЕРУСАЛИМ

Шест дни преди Пасха Иисус дойде във Витания, дето беше умрелият Лазар, когото възкреси от мъртвите. Там Му приготвиха вечеря, и Марта прислужваше, а Лазар беше един от седналите с Него на трапезата. Мария пък, като взе литра нардово чисто, драгоценно миро, помаза нозете Иисусови, и с косата си отри нозете Му; и къщата се напълни с благоухание от мирото. Тогава един от учениците Му, Иуда Симонов Искариот, който щеше да Го предаде, рече: защо да се не продаде това миро за триста динария, и парите да се раздадат на сиромаси? Това каза той, не че се грижеше за сиромасите, а защото беше крадец. (Той държеше ковчежето, и крадеше от онова, каквото там пускаха.) А Иисус рече: остави я; тя е запазила това за деня на погребението Ми. Защото сиромасите всякога имате при себе си, а Мене не всякога. Голямо множество иудеи узнаха, че е там, и дойдоха не само заради Иисуса, но за да видят и Лазаря, когото Той възкреси от мъртвите. А първосвещениците се сговориха да убият и Лазаря, защото поради него мнозина иудеи ги напускаха и вярваха в Иисуса. На другия ден тълпи народ, дошли на празника, като чуха, че Иисус иде в Иерусалим, взеха палмови клончета и излязоха да Го посрещнат, като викаха: осана! Благословен Идещият в име Господне, Царят Израилев. А Иисус, като намери едно осле, възседна го, както е писано: "не бой се, дъще Сионова! Ето, твоят Цар иде, възседнал осле". Учениците Му изпървом не разбраха това; но, когато се прослави Иисус, тогава си спомниха, че това беше писано за Него, и това Му бяха направили. Множеството, което беше с Него, когато Той извика Лазаря из гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелствуваше. Затова Го и посрещна народът, защото бе чул, че Той стори това чудо.

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Какво прави тълпата, когато чува, че Христос идва в Йерусалим?
2. Какво прави Христос?
3. Какво мислят учениците за всичко това?
4. Как да разбираме в текста думите "Иисус се прослави?" Кога се е прославил и как?
5. Какво си спомнят учениците, когато Иисус се прослави?
6. Когато текстът казва, че те си спомнят, "че това беше писано за Него" той ни връща към текстовете в Стария Завет, които са цитирани по-горе. Какво ви говори това за усилията на учениците да разберат Кой е Иисус?
7. Какво ви говори това за вярата?
8. Имали ли сте чувството, че не разбирате нещо за Бог или Иисус?
9. Какво според това Евангелие трябва да направим, за да достигнем разбиране за тези неща? Вие съгласни ли сте? Кое му е трудното?  Кое ще ни помогне?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...