вторник, 22 март 2016 г.

Благовещение из "Нашата вяра" - архим. Серафим Алексиев, + Макариополски еп. Николай


БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Похвална песен в чест на св. Богородица

Богородице Дево, радуйся, 
Благодатная Марие, Господь с Тобою, 
благословенна Ты в женах 
и благословен плод чрева Твоего, 
яко Спаса родила еси душ наших.


1.
[В Йерусалимския храм малката] Мария била възпитавана в страх Божий, пребъдвала в молитва и послушание, изучавала словото Божие, занимавала се с ръкоделие и се готвела за бъдещото си свято предназначение - да бъде майка Божия.

Подобно на света Дева Мария и ние днес ходим в Божия дом (в църква), молим се Богу, слушаме с внимание словото Божие и поучението на свещеника и участвуваме в богослужението. По тоя начин и ние още от малки се приучваме на благочестив и добродетелен живот, за да станем добри и полезни граждани и примерни чада на Бога и светата Му Църква.

2.
Благовещение (Лук. 1:26-56 и Мат. 1:13-25). Света Дева Мария дала Богу обещание да не се омъжва, а да пребъде в девственост и целомъдрие. Затова когато навършила пълнолетието си, тя напуснала Божия дом и се прибрала при своя сродник - праведния и благочестив старец Йосиф, който станал пазител на нейното девство.

Йосиф бил дърводелец и живеел в галилейския град Назарет. Той имал деца от умрялата си съпруга. Според тогавашния закон св. Дева Мария била сгодена за Йосифа. Така тя станала негова невеста, без обаче да бъде негова истинска съпруга.

3.
Един ден, когато светата Дева Мария била сама вкъщи и четяла пророческите книги, неочаквано застанал пред нея ангел Гавриил и казал:
- Радвай се, благодатна! Господ е с тебе; благословена си ти между жените!
Като видяла ангела, света Дева Мария се смутила и започнала да размишлява - какъв ли е този поздрав. Ангелът й рекъл:
- Не бой се, Мариам, понеже ти намери благодат у Бога; ето, ти ще  заченеш в утробата, ще родиш Син и ще го наречеш с името Иисус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на Отца Му Давида; и ще царува над дома Иаковов довеки и царството Му не ще има край.

4.
А Мариам казала на ангела:
-Как ще бъде това, когато аз съм девица и не познавам мъж?
Тогава ангелът й отговорил:
- Дух Свети ще слезе върху ти и силата на Всевишния ще те осени; затова и Светото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий.
На това Мариам отговорила:
- Ето ме, рабинята Господня! Нека ми бъде според думата ти!
След това ангелът си отишъл от нея.

Светата Дева приела със смирение и покорност неговите думи и започнала да се готви още по-усърдно за своето свето предназначение - да стане майка на Сина Божий.

5.
Онова, което ангел Гавриил известил на св. Богородица, било предсказано няколкостотин години преди това от пророк Исаия. В книгата на неговите пророчества четем, че Девица ще зачене и ще роди Син и ще Му нарекат име Емануил, което ще рече "С нас е Бог" (Ис. 7:14).

6.
Весттта на ангела изпълнила с необикновена радост света Дева Мария. Тая вест е радостна и за всички люде, които жадуват за спасение. Затова и събитието, изложено по-горе, се нарича Благовещение, т. е. - добро, радостно известие.

Църквата празнува това събитие на 25 март.

А сега, нека помогнем на децата да направят своя собствена илюстрована книжка за "Благовещение". Всяка една от иконите по-долу трябва да се свърже с един от шестте откъса на текста. Залепват се на цветна хартия, пробива се всяко листче на две места и се подвързва с красива панделка или връзка.

http://www.holytransfiguration-oca.org/icon06_annunciation.htmЖивот и здраве, утре ще кача и готовата книжка. :) Ето я: http://hristianche.blogspot.com/2016/03/blog-post_24.html

За разкош или за кориците:
Източник


http://www.orthodoxartsjournal.org/announcing-the-orthodox-illustration-project/
И още няколко икони на празника:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...