сряда, 24 февруари 2016 г.

"Да внимаваме" - Неделя на блудния син за деца

Материалите за неделните Евангелия. Разделени са в различни възрастови групи. За икона за оцветяване и идеи как да се организира съдържанието на разпечатките вижте:

Източник: http://www.antiochian.org/sites/default/files/2016-02-28-a.pdf

28 февруари 2016
Неделя на блудния син
Лука 15:11-32
Детска градина

БОГ ИСКА ДА СЕ ЗАВЪРНЕМ ПРИ НЕГО

Господ Иисус Христос разказал такава история. Имало баща, който имал двама сина. Един ден по-младият син помолил да му дадат много пари, за да напусне дома си. Бащата му дал парите и синът заминал едно далечно място. Намерил лоши приятели, които обичали да живеят неразумно. Прахосал парите си и приятелите го напуснали. Намерил си работа като пастир на свине по цял ден стоял в калта. Бил гладен и тъжен. Съжалявал за грешките, които бил допуснал. След много време, решил да се прибере вкъщи и да помоли да стане слуга в къщата на баща си.

Като се прибирал у дома, баща му го видял и изтичал да го посрещне и поздрави. Казал на слугите: "Облечете му най-красивите дрехи и пригответе гощавка! Синът ми беше изгубен и се намери."

КАКВО МИСЛИТЕ?

1. В тази история се разказва за баща и двама синове. По-малкият направил голяма грешка. Каква?
2. След като прахосал всичките си пари, той си намерил работа. Каква?
3. Когато направим нещо нередно, се чувстваме зле. Казваме: "Съжалявам" на този, когото сме обидили.
4. Можем също да кажем: "Прости ми!"
5. Да простиш значи да поправиш нещата.
6. Когато някой казва: "Съжалявам" или "Прости ми," ние казваме: "Прощавам ти."
7. Може също да кажем: "Прости ми" или "Помилуй" на Бога. Бог е бащата в тази история. Той ще ни прости.
-----------------------------------------------------------------------------

28 февруари 2016
Неделя на блудния син
Лука 15:11-32
Предучилищна до II клас

БОГ ИСКА ДА СЕ ЗАВЪРНЕМ ПРИ НЕГО

Веднъж Господ Иисус Христос разказал такава истари, от която да си вземем поука.

Разказал за мъж, който имал двама сина. Един ден по-малкият син помолил баща си да му даде много пари. Взел парите и напуснал дома. Заминал надалече и похарчил всички пари, които му дал баща му.

Скоро след това, в оная земя останали без храна. Затова малкият син започнал работа като пастир на свине. Бил толкова гладен, че искал да яде храната на свинете. Толкова много работел, но въпреки това гладувал.

Както бил на работа, спомнил си, че слугите в къщата на баща му също много работели, но имали много храна. Помислил си: "Ще отида и ще се извиня на баща си, задето извърших грехове и прахосах парите му. После ще го помоля да ме наеме като един от слугите си." И веднага тръгнал към дома.

Още докато бил далече, баща му го видял. Толкова се зарадвал да види сина си, че изтичал към него, прегърнал го и го целунал. Синът казал на бащата, че съжалява за всичко, което бил направил и че не заслужава да се нарече син на баща си.

Но бащата така се радвал да го види! Заповядал на слугите да облекат младежа в най-хубавите дрехи. Казал им да приготвят богата трапеза, за да отпразнуват завръщането му. Това бил много щастлив миг за тази къща!

Когато по-големият син се върнал от полето и разбрал какво става вкъщи, се ядосал. Баща му излязал да поговори с него, да го покани да се присъедини към тържеството. Но големият син казал: "Работих толкова много за теб през всичките тези години и никога не си организирал веселба за мен. Не е честно, че за моя брат, който избяга и пропиля парите ти, има тържество, само защото си е дошъл!"

Но бащата казал: "Сине, ти винаги си с мен и всичко мое е и твое. Сега се полага да празнуваме, защото твоят брат, който беше изгубен намери пътя към дома, където му е мястото."

КАКВО МИСЛИТЕ?

1. Колко сина имал човекът от историята?
2. Какво поискал малкият син от баща си в началото?
3. Тази история обикновено се нарича Притчата за блудния син. Думата "блуден" значи прахосник. Какво прахосал малкият син?
4. Какво мислел да каже на баща си, когато се прибере вкъщи?
5. Бил ли щастлив бащата да види сина си отново у дома?
6. По-големият брат зарадвал ли се да види по-малкия?
7. Когато вършим грехове, ние ставаме като малкия брат. Бог е като бащата. Той е много радостен, когато се връщаме при Него и молим да ни прости. Той ни прощава.
---------------------------------------------------------------------------------------------

28 февруари 2016
Неделя на блудния син
Лука 15:11-32
III - V клас

БОГ ЩЕ НИ ПРИЕМЕ

Господ казал тази притча: един човек имаше двама сина; и по-младият от тях рече на баща си: татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И бащата им раздели имота. Не след много дни, младият син, като събра всичко, отиде в далечна страна, и там прахоса имота си, като живееше разпътно. А след като той разпиля всичко, настана голям глад в оная страна, и той изпадна в нужда; и отиде та се пристави у едного от жителите на оная страна, а тоя го прати по земите си да пасе свини; и той бе петимен да напълни корема си с рожкове, що свините ядяха, но никой не му даваше. А като дойде в себе си, рече: колко наемници у баща ми имат в изобилие хляб, пък аз от глад умирам! Ще стана и ще отида при баща си и ще му река: татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син; направи ме като един от наемниците си. И стана, та отиде при баща си. И когато беше още далеч, видя го баща му, и му домиля; и като се затече, хвърли се на шията му и го обцелува. А синът му рече: татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син. А бащата рече на слугите си: изнесете най-хубавата премяна и го облечете, и дайте пръстен на ръката му и обуща на нозете; па докарайте и заколете угоеното теле: нека ядем и се веселим, защото тоя мой син мъртъв беше, и оживя, изгубен беше и се намери. И взеха да се веселят. А по-старият му син беше на нива; и на връщане, като наближи до къщи, чу песни и игри; и като повика едного от слугите, попита: що е това? Той му рече: брат ти си дойде, и баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав. Той се разсърди, и не искаше да влезе. А баща му излезе и го канеше. Но той отговори на баща си и рече: ето, аз толкова години ти служа, и ни веднъж твоя заповед не престъпих; и мене никога дори козле не си дал, за да се повеселя с приятелите си; а като дойде тоя ти син, който прахоса имота ти с блудници, за него ти закла угоеното теле. А той му рече: чедо, ти си винаги с мене, и всичко мое е твое; а трябваше да се зарадваме и развеселим затова, че тоя ти брат мъртъв беше, и оживя, изгубен беше, и се намери.

КАКВО МИСЛИТЕ?

1. В началото на притчата какво поискал малкият син?
2. Тази история обикновено се нарича Притчата за блудния син. Думата "блуден" означава прахосник. Какво прахосал малкият син?
3. Какво се случило на малкия син, за да му припомни за баща му? Как постъпил тогава?
4. Какъв бил планът на малкия син? Проработил ли?
5. Как реагирал бащата, когато малкия син се завърнал? А големият брат?
6. Когато мислим за себе си и греховете, сме като малкия брат, прахосваме талантите, които Бог ни е дал. Каква поука иска Господ да си извадим от тази притча?
------------------------------------------------------------------------------

28 февруари 2016
Неделя на блудния син
Лука 15:11-32
Театър за четене

БОГ ЩЕ НИ ПРИЕМЕ

Герои:
Разказвач, Господ Иисус Христос, синът, бащата, слуга, братът

Разказвач:
Господ казала тази притча:

Господ Иисус Христос:
един човек имаше двама сина; и по-младият от тях рече на баща си:

Синът:
Татко, дай ми дела, който ми се пада от имота.

Господ Иисус Христос:
И бащата им раздели имота. Не след много дни, младият син, като събра всичко, отиде в далечна страна, и там прахоса имота си, като живееше разпътно. А след като той разпиля всичко, настана голям глад в оная страна, и той изпадна в нужда; и отиде та се пристави у едного от жителите на оная страна, а тоя го прати по земите си да пасе свини; и той бе петимен да напълни корема си с рожкове, що свините ядяха, но никой не му даваше. А като дойде в себе си, рече:

Синът:
Колко наемници у баща ми имат в изобилие хляб, пък аз от глад умирам! Ще стана и ще отида при баща си и ще му река: татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син; направи ме като един от наемниците си.

Господ Иисус Христос:
И стана, та отиде при баща си. И когато беше още далеч, видя го баща му, и му домиля; и като се затече, хвърли се на шията му и го обцелува. А синът му рече:

Синът:
Татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син.

Господ Иисус Христос:
А бащата рече на слугите си:

Бащата:
Изнесете най-хубавата премяна и го облечете, и дайте пръстен на ръката му и обуща на нозете; па докарайте и заколете угоеното теле: нека ядем и се веселим, защото тоя мой син мъртъв беше, и оживя, изгубен беше и се намери.

Господ Иисус Христос:
 И взеха да се веселят. А по-старият му син беше на нива; и на връщане, като наближи до къщи, чу песни и игри; и като повика едного от слугите, попита какво значи всичко това, а слугата рече:

Слугата:
Брат ти си дойде, и баща ти закла угоеното теле, защото го прие жив и здрав.

Господ Иисус Христос:
Но синът се разсърди, и не искаше да влезе. А баща му излезе и го канеше. Но той отговори на баща си и рече:

Братът:
Ето, аз толкова години ти служа, и ни веднъж твоя заповед не престъпих; и мене никога дори козле не си дал, за да се повеселя с приятелите си; а като дойде тоя ти син, който прахоса имота ти с блудници, за него ти закла угоеното теле.

Господ Иисус Христос:
А той му рече:

Бащата:
Чедо, ти си винаги с мене, и всичко мое е твое; а трябваше да се зарадваме и развеселим затова, че тоя ти брат мъртъв беше, и оживя, изгубен беше, и се намери.
-----------------------------------------------------------------------------

28 февруари 2016
Неделя на блудния син
Лука 15:11-32
Средношколци

БОГ ЩЕ НИ ПРИЕМЕ

Господ казал тази притча: "Един човек имаше двама сина; и по-младият от тях рече на баща си: татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И бащата им раздели имота. Не след много дни, младият син, като събра всичко, отиде в далечна страна, и там прахоса имота си, като живееше разпътно. А след като той разпиля всичко, настана голям глад в оная страна, и той изпадна в нужда; и отиде та се пристави у едного от жителите на оная страна, а тоя го прати по земите си да пасе свини; и той бе петимен да напълни корема си с рожкове, що свините ядяха, но никой не му даваше. А като дойде в себе си, рече: колко наемници у баща ми имат в изобилие хляб, пък аз от глад умирам! Ще стана и ще отида при баща си и ще му река: татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син; направи ме като един от наемниците си. И стана, та отиде при баща си. И когато беше още далеч, видя го баща му, и му домиля; и като се затече, хвърли се на шията му и го обцелува. А синът му рече: татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син. А бащата рече на слугите си: изнесете най-хубавата премяна и го облечете, и дайте пръстен на ръката му и обуща на нозете; па докарайте и заколете угоеното теле: нека ядем и се веселим, защото тоя мой син мъртъв беше, и оживя, изгубен беше и се намери. И взеха да се веселят. А по-старият му син беше на нива; и на връщане, като наближи до къщи, чу песни и игри; и като повика едного от слугите, попита: що е това? Той му рече: брат ти си дойде, и баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав. Той се разсърди, и не искаше да влезе. А баща му излезе и го канеше. Но той отговори на баща си и рече: ето, аз толкова години ти служа, и ни веднъж твоя заповед не престъпих; и мене никога дори козле не си дал, за да се повеселя с приятелите си; а като дойде тоя ти син, който прахоса имота ти с блудници, за него ти закла угоеното теле. А той му рече: чедо, ти си винаги с мене, и всичко мое е твое; а трябваше да се зарадваме и развеселим затова, че тоя ти брат мъртъв беше, и оживя, изгубен беше, и се намери."

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Какво поискал малкият син в началото на Евангелското четиво?
2. Кога е нормално да получи тези неща?
3. Имал ли е право малкият син да иска тези неща от баща си?
4. Кога и как казваме същото на Бог?
5. Как отговорил бащата на тази молба?
6. Това какво Ви говори за бащата?
7. Какво ни говори това за начина, по който Бог отговаря на нашите молби?
8. Какво ни говори това за Бога?
9. Какво мислите за тази притча?
--------------------------------------------------------------------

28 февруари 2016
Неделя на блудния син
Лука 15:11-32
Гимназисти

БОГ ЩЕ НИ ПРИЕМЕ

Господ казал тази притча: "един човек имаше двама сина; и по-младият от тях рече на баща си: татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И бащата им раздели имота. Не след много дни, младият син, като събра всичко, отиде в далечна страна, и там прахоса имота си, като живееше разпътно. А след като той разпиля всичко, настана голям глад в оная страна, и той изпадна в нужда; и отиде та се пристави у едного от жителите на оная страна, а тоя го прати по земите си да пасе свини; и той бе петимен да напълни корема си с рожкове, що свините ядяха, но никой не му даваше. А като дойде в себе си, рече: колко наемници у баща ми имат в изобилие хляб, пък аз от глад умирам! Ще стана и ще отида при баща си и ще му река: татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син; направи ме като един от наемниците си. И стана, та отиде при баща си. И когато беше още далеч, видя го баща му, и му домиля; и като се затече, хвърли се на шията му и го обцелува. А синът му рече: татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син. А бащата рече на слугите си: изнесете най-хубавата премяна и го облечете, и дайте пръстен на ръката му и обуща на нозете; па докарайте и заколете угоеното теле: нека ядем и се веселим, защото тоя мой син мъртъв беше, и оживя, изгубен беше и се намери. И взеха да се веселят. А по-старият му син беше на нива; и на връщане, като наближи до къщи, чу песни и игри; и като повика едного от слугите, попита: що е това? Той му рече: брат ти си дойде, и баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав. Той се разсърди, и не искаше да влезе. А баща му излезе и го канеше. Но той отговори на баща си и рече: ето, аз толкова години ти служа, и ни веднъж твоя заповед не престъпих; и мене никога дори козле не си дал, за да се повеселя с приятелите си; а като дойде тоя ти син, който прахоса имота ти с блудници, за него ти закла угоеното теле. А той му рече: чедо, ти си винаги с мене, и всичко мое е твое; а трябваше да се зарадваме и развеселим затова, че тоя ти брат мъртъв беше, и оживя, изгубен беше, и се намери.

КАКВО МИСЛИТЕ?

1. Какво означава да си син? Какво е нужно, за да бъдеш наречен нечий син?
2. Какво означава според малкия син? А според големия?
3. Малкият син остава ли син на баща, след като е напуснал бащиния си край? Защо?
4. Какво ни казва по този въпрос отговорът на бащата при завръщането му: "изгубен беше"?
5. Какво ни говори това за синовете на Бога? Ние синове ли сме на Бога, когато спрем да му служим?
6. Какво се случва, когато синът се завръща при баща си? Роб ли става или пак е син?
7. Какво ни говори това за нещата, които прави Бог за нас, когато отново започваме да му служим?

Няма коментари:

Публикуване на коментар

КОМЕНТАРИТЕ СЕ ПУБЛИКУВАТ, СЛЕД КАТО БЪДАТ ОДОБРЕНИ!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...