сряда, 17 февруари 2016 г.

Неделя на митаря и фарисея за деца


http://orthcalendar.ru/event/nedelya_mytarya_i_fariseya/icons


"Казвам ви, че тоя отиде у дома си оправдан повече, отколкото оня; понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат."
(Лука 18:10-14)

Каква хубава икона! Ето такива са иконите. Те не представляват вярно изображение на действителността, а отражение на духовния свят и неговите закони.

От лявата страна са изобразение фарисеят и митарят, така както са
описани в притчата и както ги виждат човешките очи. Но от дясната
страна ги виждаме така, както ги приема Бог. Фарисеят като духовно
беден човек - долу в ниското. А митарят горе като човек, който със
смирената си молитва е угодил на Господа и е получил Неговата благодат
и милост. Това иконописецът ни показва чрез ореола около главата му.

Иконата за оцветяване на сайта на Архиерейско наместничество, Пазарджик: http://arhiereiskopz.com/images/2016/Za_dezata/Rabotilniza/Mitaria_i_Fariseia_ozveti.jpg

И опит за тълкувание на притчата за деца тук: http://arhiereiskopz.com/to-childrens/2015-03-15-15-13-14/2015-03-15-15-18-22/1191-nedelya-na-mitarya-i-fariseya


Тълкуванието на писателя-богослов Иван Николов

Няма коментари:

Публикуване на коментар

КОМЕНТАРИТЕ СЕ ПУБЛИКУВАТ, СЛЕД КАТО БЪДАТ ОДОБРЕНИ!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...