вторник, 16 февруари 2016 г.

"Да внимаваме!" - Неделята на митаря и фарисея за деца

Материалите за неделните Евангелия. Разделени са в различни възрастови групи. За икона за оцветяване и идеи как да се организира съдържанието на разпечатките вижте:

Източник: http://www.antiochian.org/sites/default/files/2016-02-21-a.pdf


21 февруари 2016
Неделята на митаря и фарисея
Лука 18:10-14
За децата в детска градина

Бъдете смирени като митаря

Господ разказал тази история: " Двама мъже отишли да се помолят в храма. Единият бил фарисей (познавач на закона), другият митар (събирач на данъци). Фарисеите мислели, че са по-добри от другите. Хората смятали, че митарите лъжат, когато събират данъците.

Фарисеинът бил горд. Той се стоял прав, когато се молел. Казвал:

- Боже, благодаря ти, че не съм като другите хора, които са крадци, измамници и насилници.  Постя, според заповедта и давам пари на храма."

Молитвата на митаря била много различна. Той не поглеждал към Небето, когато се молел. Бил скромен и смирен и говорел тихо. Казвал:

- Боже, бъди милостив и ми прости, защото съм грешник.

След това Господ Иисус Христос обяснил как да разбираме тази историята. Казал:

- Казвам Ви, фарисеят, гордият човек, не радва Бога. Виж, митарят, този, който бил скромен и смирен и помолил прошка от Господа- той радва Бога. Всеки, който е горд и се смята за велик, Бог ще направи смирен и скромен. А който е скромен и смирен, Бог ще го въздигне."

Какво мислите?


 1. Хората могат да говорят чрез телата си.
 2. На иконата и двамата мъже се молят на Бога. Единият е изправин, а другият се е поклонил до земята.
 3. Изправеният мъж се хвалеше с това колко е добър. Чуйте това изречение: "Фарисеят беше горд." Коя дума означава, че се е хвалел.
 4. Вторият мъж не е горд. Той показва това като се покланя до земята.
 5. Не бива мислим, че сме по-добри от другите. Бог иска да сме като втория човек.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

21 февруари 2016
Неделята на митаря и фарисея
Лука 18:10-14
Предучилищна възраст - II кл.

Бъдете смирени като митаря

Един ден нашият Господ Иисус Христос разказал тази притча. (Притчата е история със специално значение.) Той искал хората да научат нещо от Неговата история.

Разказал за двама мъже, които отишли в храма да се помолят. Единият бил фарисей, а другият митар. В онези дни, фарисеите били хора, които много се стараели да спазват Божиите заповеди, но често го правели, за да се хвалят и показват. А митарите не били харесвани, защото често мамели хората, когато събирали данъците.

Фарисеят стоял прав и молел горделиво:

- Благодаря ти, Боже, че не съм като този митар. Постя, както Си заповядал и давам пари на храма, както трябва.

В същото време митарят бил толкова тъжен, че дори поглед не вдигал към Небето. Показал колко се кае като се молел тъжно така:

- Боже, бъди милостив към мен, грешния.

Нашият Господ Иисус Христос казал, че митарят получил прошка, а фарисея - не. Той напомнил на хората каква е поуката от тази история: Хората, които са горди и се хвалят, Бог ще ги смири. Но хората, които са смирени, Бог ще ги въздигне.

Какво мислите?

 1. Кой е отишъл в храма, за да се помоли?
 2. Фарисеят горд ли е или скромен? Как разбираме това от молитвата му?
 3. А митарят? Горди ли е или смирен? По какво познахте?
 4. Кой получил прошка? Фарисеят или митарят?
 5. Нашият Господ Иисус Христос иска ние също да вземем поука от тази история. Не бива да се смятаме за по-добри от другите. Като митаря, трябва да се каем за греховете си и да моли Бог за милост.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 февруари 2016
Неделята на митаря и фарисея
Лука 18:10-14
III - V кл.
Митарят и фарисеят

Господ казал тази притча: "Двама човека влязоха в храма да се помолят: единият фарисеин, а другият митар. Фарисеинът, като застана, молеше се в себе си тъй: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци, или като тоя митар: постя два пъти в седмица, давам десятък от всичко, що придобивам. А митарят, като стоеше надалеч, не смееше дори да подигне очи към небето; но удряше се в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене грешника! Казвам ви, че тоя отиде у дома си оправдан повече, отколкото оня; понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат."

Какво мислите?

 1. В тази притча кой се моли?
 2. Защо, според Вас, Господ казва, че фарисеят се е молил "в себе си"? Как се е молил той?
 3. Какво научаваме за фарисея от неговата молитва и начина, по който я казва?
 4. Коя молитва е угодна Богу? Защо?
 5. Вашата молитва как ще Ви представи пред Бога?

-------------------------------------------------------------------------------------------------
21 февруари 2016
Неделята на митаря и фарисея
Лука 18:10-14
Читателски театър
Фарисеят и митарят

Герои: разказвач, Господ Иисус Христос, фарисеят, митарят

Разказвач:

 Господ каза следната притча:

Иисус Христос:

Двама човека влязоха в храма да се помолят: единият фарисеин, а другият                                     митар. Фарисеинът, като застана, молеше се в себе си тъй:

Фарисеинът: 

Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци, или като тоя митар: постя два пъти в седмица, давам десятък от всичко, що придобивам.

Иисус Христос:

А митарят, като стоеше надалеч, не смееше дори да подигне очи към небето; но удряше се в гърди и казваше:

Митарят:

Боже, бъди милостив към мене грешника!

Иисус Христос:

Казвам ви, че тоя отиде у дома си оправдан повече, отколкото оня; понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат.

(Идейка: може да се направи като театър. Фигурите да се изрежат от икони.)
---------------------------------------------------------------------------------------------
21 февруари 2016
Неделята на митаря и фарисея
Лука 18:10-14
прогимназия
Митарят и фарисеят

Господ казал тази притча: "Двама човека влязоха в храма да се помолят: единият фарисеин, а другият митар. Фарисеинът, като застана, молеше се в себе си тъй: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци, или като тоя митар: постя два пъти в седмица, давам десятък от всичко, що придобивам. А митарят, като стоеше надалеч, не смееше дори да подигне очи към небето; но удряше се в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене грешника! Казвам ви, че тоя отиде у дома си оправдан повече, отколкото оня; понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат."

Какво мислите?

 1. В колко дни от седмицата обикновено постим?
 2. Колко често пости фарисеят?
 3. Казва ли защо пости? Според Вас защо пости?
 4. Защо постим всички ние според Вас?
 5. Каква е молитвата на митаря?
 6. Защо казва такава молитва?
 7. Ние с Вас казваме ли редовно тази молитва?
 8. Защо я казваме?
 9. Според Вас тази молитва и поста противоречат ли си или се допълват? Защо?
--------------------------------------------------------------------------------


21 февруари 2016
Неделята на митаря и фарисея
Лука 18:10-14
гимназия
Митарят и фарисеят

Господ казал тази притча: "Двама човека влязоха в храма да се помолят: единият фарисеин, а другият митар. Фарисеинът, като застана, молеше се в себе си тъй: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци, или като тоя митар: постя два пъти в седмица, давам десятък от всичко, що придобивам. А митарят, като стоеше надалеч, не смееше дори да подигне очи към небето; но удряше се в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене грешника! Казвам ви, че тоя отиде у дома си оправдан повече, отколкото оня; понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат."

Какво мислите?


 1. Къде  стои фарисеинът?
 2. Това какво ни говори за него?
 3. Каква е неговата молитва?
 4. Каква е връзката между начинът, по който стои и молитвата му?
 5. Защо не е хубаво да стои сам на молитва?
 6. Къде стои митарят?
 7. Това какво ни говори за него?
 8. По какъв начин това е свързано с молитвата му?
 9. Защо неговата поза е по-подходяща от тази на фарисея?
 10. Какво ни говори това за молитвата? Важно ли е къде заставаме на молитва? Защо?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...