четвъртък, 14 януари 2016 г.

Житието и иконата за оцветяване на св. Антоний

Житието със съкращения и поправки от редактора на сайта на Архиерейското: http://arhiereiskopz.com/to-childrens/

И иконата с рамка: http://arhiereiskopz.com/to-childrens/


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...