четвъртък, 7 февруари 2013 г.

Произведения за деца на Великденска тема

От иг. Валентина Друмева:
"Изповед"
Възкресението на Лазар - (Иоан 11:1 - 57)
"Цветница"
"Велики четвъртък"
"Велики четвъртък"
"Червеното яйце"
"Разпети петък"
"НЕВЕРИЕТО НА ТОМА - (Иоан 20:26-29)"
"Великден"

стихотворения:
"Великден, Великден"


От Иван Николов:
"Тържественото влизане на Господа Иисуса Христа в Йерусалим"
"Притчата за блудния син - (Лука 15:11-32)"
"Възкресение Христово - (Иоан 20:1-31)"
"Великденското червено яйце"

От арх. Серафим Алексиев:
стихотворения:
"Великден"
"Христос Воскресе"


ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА!
Светата полунощ изгрява чудна
из мрака чер на безутешността,
и пак душата е тревожно-будна,
и пак в доброто вярва съвестта!

Христос е жив! И правдата е жива!
Не злото във живота е закон!
Пред погледите нов се свят открива,
роден във кръстни мъки, в плач и стон!

Ний слушаме камбаните как пеят,
как ласкаво докосват ни слуха,
и гледаме свещиците как греят
чак в ъглите най-тъжни на духа!

И искаме с невидимия хор
на ангелите в нощния простор
по цял свят тая вест да се разпръсне:
Христос възкръсна!

* * *
Жизнодавецът възкръсна! Победен е сатаната!
Нека всички да се радват, всички братя и сестри!
Няма вече смърт да плаши на човеците сърцата!
Днеска се земята грешна със Небето примири!

В ада демоните стенат от безсилно озлобление.
Ангелите химни пеят и победата вестят!
Всички вярващи ликуват и със чувства умилени
от възторг и светли песни на Христа венци плетат!


ВЕЛИКДЕН
Кротко се усмихна пролетта
и надникна тихо в долината.
Почна да пилей безброй цветя
по ливадите, насред тревата.

Заиграха топли ветрове
в сливите, разцъфнали набързо.
А от белоснежни върхове
спуснаха се с песен шумни бързеи.

Забръмчаха хиляди пчели
блага вест от цвят на цвят понесли.
Грейнали, отсрещните скали
сякаш се усмихваха по-весели.

Литнаха с копринени крилца
из простора пъстри пеперуди.
От селата и града деца
припнаха в полето като луди.

Празникът бе вече близо, тук.
И когато с чудната си песен
славейчето долетя от юг
всички поздрави с “Христос воскресе!”

* * *
Елате, ангели крилати,
елате, птички и цветя,
елате, бедни и богати,
елате, старци и деца,
и вий, пчелици и мушици,
и ти ветрец, и ти поток,
елате, братя и сестрици,
за да възпеем благий Бог!
Цветята пръскат аромат!
Бог пак е близък и обичан!
Ухае сладко пролетта!
И всяка нова твар ликува!
Сърцето вижда пак Христа
възкръснал дивно от смъртта
и своят сбъднат блян празнува!

Иисус Христос срази смъртта!
Веч злобата е победена!
Възкръсна Разпнатият Бог!
Умря смъртта! Умря смъртта!

Април 1953 г.


ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ
Приятели, узнахте ли вестта?
На ангелски крила се тя донесе
и низ поля и къщи се понесе.
Не чувате ли как треви, цветя
и птички пеят в хор: — Христос воскресе!

И слънцето със колко радост грей,
над цъфналите в минзухар поляни!
Там от селцата чуват се камбани,
— Христос воскресе! — всяка громко пей
и всички хора гледат се засмяни.


ВЪЗКРЕСЕНИЕ
Пролет грейна. Възкресение
ще празнува пак светът!
Свлече пак земята белия
смъртен плащ от свойта гръд.

От мъгли, от сняг и бури
няма никакви следи, —
от сияйните лазури
слънцето ги победи.

Тъй и Правдата разпръсна
мрака във оная нощ
и с победна мощ възкръсна
От смъртта Иисус Христос


Веса Паспалеева:
стихотворения:
"Христос възкресе"

Надежда Любенова:
стихотворения:
"Христос възкресе"
"Благовещение"

Георги Райчев:
"Трепетлика"

От Александър Блок:
стихотворения:
"Връбница"

От Елин Пелин:
"Благовещение"
"Влизане на Иисуса в Йерусалим"
"Юда предава Иисуса"
"Съденето на Иисуса"
"Иисус пред Пилат"
"Разпятие на Иисуса Христа"
"Възкресение Христово"
"Великденски празник"
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...