неделя, 6 януари 2013 г.

Честит празник!


БОГОЯВЛЕНИЕ

Тропар, глас 1
/ Bо Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сина именуя: и Дух, в виде голубине, извествоваше словесе утверждение: явлейся Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе! /
В Йордан, когато се кръщаваше Ти, Господи, Троичното поклонение се яви, защото Родителевият глас свидетелстваше за Тебе, именуващ Те Възлюбления Син, и Духът във вид на гълъб известяваше потвърждението на Словото, че Си се явил, Христе Боже, посвещаващ света, слава на Тебе!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...