четвъртък, 22 декември 2016 г.

Последен урок по английски за 2016

1. Превод на стр. 3 и отговор на въпросите на стр. 6:
http://www.antiochian.org/sites/default/files/2017-12-24-b.pdf

2. Слушане с разбиране.


3. Тук съм качвала разкошен превод на същата песен: http://hristianche.blogspot.bg/2013/12/blog-post_1.html

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...