вторник, 29 март 2016 г.

"Да внимаваме!" - Неделя Кръстопоклонна

Материалите за неделните Евангелия. Разделени са в различни възрастови групи. За икона за оцветяване и идеи как да се организира съдържанието на разпечатките вижте: http://www.antiochian.org/sites/default/files/2016-04-03-a.pdf


3 април 2016
Неделя Кръстопоклонна
Марк 8:34 - 9:1
Детска градина

СЛЕДВАЙТЕ ХРИСТА

Господът казал: "Ако вярвате в Мен, спазвайте всичко, което съм ви научил. Учил съм ви да бъдете добри, а не лоши. То не е лесно. Ще видите, че някои хора няма да ви харесват, защото сте добри хора и защото сте добри дори с тези, които не са добри с вас. Учил съм ви също да служите един на друг.

"Ще видите, че е трудно да постъпвате така, защото трябва да мислите първо за желанията на другите. Не бива да бъдете егоисти. Когато ме следвате, ще научите, че не е лесно. То е като да се носи кръстът. Но винаги, когато ме следвате, аз ще бъда с вас, за да ви помагам. И един ден ще бъдете в Рая с мен, защото сте ме последвали."

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Иисус ни учи, че не бива да бъдем лоши, а добри. Какво добро сте направили вие?
2. Господ ни учи да служим на другите. Когато приятел дойде да играе с нас вкъщи, можем да му служим като оставим те да избират какво да правим заедно. Можем да им предложим да играят с нашите играчки. Лесно ли е да се споделя с другите?
3. Когато е трудно да правим това, което Иисус иска от нас, можем да кажем тази молитва: "Боже, помогни." След това трябва да постъпим правилно.
4. Христос казал, че не винаги ще е лесно да Го следваме. С какво го сравнява?
5. Къде е казал, че ще бъде Христос, когато Го следваме?
-------------------------------------------------------------------------------------

3 април 2016
Неделя Кръстопоклонна
Марк 8:34 - 9:1
Предучилищна - II клас

СЛЕДВАЙТЕ ХРИСТА

Един ден нашият Господ Иисус Христос поучавал следовниците си, че който иска да го следва, трябва да прави не само това, което сам иска. Напротив, трябва да правят това, което Бог иска от тях, колкото и трудно да е това. Казал, че тези, които правят нещата според Божията правда, ще се спасят.

Той напомнил на следовниците си, че дори да притежават всичко на света, няма да имат нищо по-важно от душите си. Също така им напомнил да не се срамуват да Го следват. Казал, че когато дойде пак, ще се срамува от тези, които са се срамували от Него, докато са живели на земята.

После обещал някои от следовниците Му да доживеят да видят Божието царство, дошло в сила!

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Редно ли е Христовите следовници да правят каквото си искат? Какво трябва да правят вместо това?
2. Да правиш нещата според Божията воля може да бъде трудно. Иисус е вършил нещата според Божията воля, когато умрял на кръста. Това било ли е лесно?
3. Какво ще стане с тези, които изпълняват Божията воля?
4. Помолете родителите или кръстниците си да ви разкажат за случай, когато са изпълнили Божията воля, въпреки че е било трудно. Били ли са доволни, че са постъпили така?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 април 2016
Неделя Кръстопоклонна
Марк 8:34 - 9:1
III - IV клас

ОТРЕЧИ СЕ ОТ СЕБЕ СИ

Господ казал: "който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва. Защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото, който се срами от Мене и от думите Ми в тоя прелюбодеен и грешен род, и Син Човечески ще се срами от него, кога дойде в славата на Отца Си със светите Ангели. И рече им: истина ви казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие, дошло в сила."

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Какво казва нашият Господ да правим, ако искаме да Го следваме?
2. Какво казва Христа, че ще се случи, ако загубим живота си заради Него и Евангелието? Какво означава това според Вас?
3. Кое казва Христос, че е по-важно: светът или човешката душа?
4. От кого ще се срамува Синът Човечески, когато дойде в славата си?
5. Някога срамувал ли си се от Христа и от това, че си християнин? Спомни си това Евангелие следващия път, когато си изкушен да се срамуваш от нашия Господ или църквата.
--------------------------------------------------------------------------------
3 април 2016
Неделя Кръстопоклонна
Марк 8:34 - 9:1
Прогимназия

ОТРЕЧЕТЕ СЕ ОТ СЕБЕ СИ

Господ казал: "който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва. Защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото, който се срами от Мене и от думите Ми в тоя прелюбодеен и грешен род, и Син Човечески ще се срами от него, кога дойде в славата на Отца Си със светите Ангели. И рече им: истина ви казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие, дошло в сила."

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. От какво казва Христос, че се нуждае човек, за да придобие живот?
2. Какво е направила света Богородица заради Евангелието?
3. Според Вас какво е загубила, за да постъпи така?  Попитайте своята майка или кръстницата какво, според тях, е загубила света Дева Мария, за да стане Божия майка?
4. Какво мислите, че е спечелила като се е отказала от тези неща?
5. Мислите ли, че в резултат на тази жертва е получила живот?
6. Мислите ли, че е било нужно да се отказва от тези неща най-напред? Защо?
7. В светлината на тези мисли какво е да бъдеш Христов следовник?
----------------------------------------------------------------------------------
3 април 2016
Неделя Кръстопоклонна
Марк 8:34 - 9-1
Гимназия

ОТРЕЧЕТЕ СЕ ОТ СЕБЕ СИ

Господ казал: "който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва. Защото, който иска да спаси душата си, ще я погуби; а който погуби душата си заради Мене и Евангелието, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото, който се срами от Мене и от думите Ми в тоя прелюбодеен и грешен род, и Син Човечески ще се срами от него, кога дойде в славата на Отца Си със светите Ангели. И рече им: истина ви казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие, дошло в сила."

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Каква казва Христос, че ще наградата за "тези, които погубят душата си заради Мене и Евангелието"?
2. Какво е извършил Вашият именен светия заради Евангелието?
3. За да го извърши, от какво се е отрекъл?
4. Мислите ли, че именният Ви светия е спечелил нещо от това? Защо?
5. Смятате ли, че човек трябва да се отрече от нещо, за да следва Христа? Защо?
6. Това как Ви кара да се чувствате? Нещо притеснява ли Ви? Кое Ви харесва?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...