сряда, 16 март 2016 г.

"Да внимаваме!" - Неделя Православна за деца

Материалите за неделните Евангелия. Разделени са в различни възрастови групи. За икона за оцветяване и идеи как да се организира съдържанието на разпечатките вижте: http://www.antiochian.org/sites/default/files/2016-03-20-a.pdf20 март 2016
Неделя Православна
Йоан 1:43-51
Детска градина

ХРИСТОС, СИН БОЖИ

По онова време Христос отивал в Галилея. Видял един мъж и го повикал:

- Следвай ме.

Този мъж бил Филип. Той бил от град Витсаида, също като Петър и Андрей. След това Филип намерил Натанаил и му казал:

- Намерихме Този, Който Моисей и пророците ни казаха да очакваме. Той е Иисус от Назарет. Ела и виж!

Иисус видял Натанаил да идва към Него. Той заговорил на Натанаил и му казал:

- Вижте един много добър човек.

Натанаил се изненадал и попитал Христа:

-От къде ме познаваш?

Иисус казал:

- Видях те под смокиновото дръвче.

Натанаил казал:

- Рави, ти си Син Божи, Царят Израилев.

Иисус казал:

- Ти повярва, защото казах, че те видях под смокинята - ще видиш по-големи чудеса от тези!

КАКВО МИСЛИТЕ!

1. Христос видял човек на път за Галилея и казал: "Следвай ме." Кой е бил този човек?
2. Христос видял човек под смокиново дърво. Как се казвал той?
3. Натанаил се изненадал, че Христос го познава. Казал му: "Ти си Син Божи."
4. Сега Иисус се изненадал. Казал на Натанаил, че ще види още по-велики неща.
---------------------------------------------------------------------
20 март 2016
Неделя Православна
Йоан 1:43-51
Предучилищна - II клас

ХРИСТОС, СИН БОЖИ

Веднъж нашият Господ Иисус Христос отишъл в Галилея. Намерил Филип и му рекъл:

- Последвай ме!

Филип отишъл и намерил Натанаил. Казал му:

- Познай какво, Натанаиле! Намерихме Този, за Когото са писали Моисей и пророците. Името му е Иисус и е от Назарет.

Натанаил попитал:

- Може ли нещо добро да дойде от Назарет?

Филип отговорил:

- Ела и виж сам.

И така Натанаил отишъл с Филип да се срещне с Христа.

Когато Христос ги видял да идват, казал на Натанаил, че е много добър човек. Натанаил го попитал:

- От къде ме познаваш?

Иисус отвърнал:

- Преди Филип да говори с теб, видях те на смокиновото дърво.

Натанаил се изумил и викнал:

- Ти си Син Божи! Ти си Царят Израилев!

Христос отговорил:

- Вярваш ми, защото казах, че те видях под смокиновото дърво ли? Ще видиш още по-удивителни неща от това! Ще видиш рая и ангелите.

КАКВО МИСЛИТЕ?

1. Какво Христос казал на Филип да направи?
2. Кого отишъл да вземе Филип?
3. Филип развълнувал ли се, че ще срещне Христа?
4. Как Христос описал Натанаил?
5. Според Натанаил Христос какъв е?
6. Христос какво обещал на Натанаил, че ще види? Вие бихте ли искали да видите същото?
-----------------------------------------------------------------------------------
20 март 2016
Неделя Православна
Йоан 1:43-51
III - V клас

ДА ПОЗНАЕШ ХРИСТА

На другия ден Иисус поиска да отиде в Галилея, и намира Филипа и му казва:

- Върви след Мене.

А Филип беше от Витсаида, от града Андреев и Петров. Филип намира Натанаила и му казва:

- Намерихме Иисуса, сина Иосифов, от Назарет, за Когото писа Моисей в Закона, и говориха пророците.

А Натанаил му рече:

- От Назарет може ли да излезе нещо добро?

Филип му казва:

- Дойди и виж.

Иисус видя Натанаила да отива към Него и казва:

- Ето истински израилтянин, у когото няма лукавство.

Натанаил Му казва:

- Отде ме познаваш?

Иисус отговори и му рече:

- Преди Филип да те повика, когато ти беше под смоковницата, видях те.

Натанаил Му отговори:

- Рави! Ти си Син Божий, Ти си Царят Израилев.

Иисус му отговори и рече:

- Ти вярваш, понеже ти казах: видях те под смоковницата; по-големи неща от това ще видиш.

И казва му:

Истина, истина ви говоря: отсега ще виждате небето отворено, и Ангелите Божии да възлизат и слизат над Сина Човечески.

КАКВО МИСЛИТЕ?

1. Какво казва Иисус на Филип, когато го намира? Той казва същото и на нас!
2. Какво казва Филип на Натанаил за Христа?
3. Какво отговаря Филип на съмнението на Натанаил, че може Някой толкова добър да дойде от Назарет?
4. Какво се случва, за да накара Натанаил да каже, че Христос е Син Божи и Цар Израилев?
5. Какво величествено обещание дава Христос на Натанаил?
6. А Вие? Говорите ли с приятелите си за Христа? Каните ли ги като Филип да "дойдат и видят"?
------------------------------------------------------------------------------------------------
20 март 2016
Неделя Православна
Йоан 1:43-51
Прогимназия

ДА ПОЗНАЕШ ХРИСТА

На другия ден Иисус поиска да отиде в Галилея, и намира Филипа и му казва:

- Върви след Мене.

А Филип беше от Витсаида, от града Андреев и Петров. Филип намира Натанаила и му казва:

- Намерихме Иисуса, сина Иосифов, от Назарет, за Когото писа Моисей в Закона, и говориха пророците.

А Натанаил му рече:

- От Назарет може ли да излезе нещо добро?

Филип му казва:

- Дойди и виж.

Иисус видя Натанаила да отива към Него и казва:

- Ето истински израилтянин, у когото няма лукавство.

Натанаил Му казва:

- Отде ме познаваш?

Иисус отговори и му рече:

- Преди Филип да те повика, когато ти беше под смоковницата, видях те.

Натанаил Му отговори:

- Рави! Ти си Син Божий, Ти си Царят Израилев.

Иисус му отговори и рече:

- Ти вярваш, понеже ти казах: видях те под смоковницата; по-големи неща от това ще видиш.

И казва му:

Истина, истина ви говоря: отсега ще виждате небето отворено, и Ангелите Божии да възлизат и слизат над Сина Човечески.

КАКВО МИСЛИТЕ?

1. Кого намерил Христос в началото на този откъс от Евангелието?
2. А този човек кого намерил след това?
3. Филип казва на Натанаил, че е срещнал Кого?
4. Какво означава да бъдеш намерен?
5. Какво предполага това за Христа? А за нас?
6. По кое време на светата Литургия пеем: "Видяхме истинската светлина, приехме небесния Дух, намерихме истинската вяра." Защо според Вас го пеем в този момент?
-------------------------------------------------------------------------------------------
20 март 2016
Неделя Православна
Йоан  1:43-51
Гимназия

ДА ПОЗНАЕШ ХРИСТА

На другия ден Иисус поиска да отиде в Галилея, и намира Филипа и му казва:

- Върви след Мене.

А Филип беше от Витсаида, от града Андреев и Петров. Филип намира Натанаила и му казва:

- Намерихме Иисуса, сина Иосифов, от Назарет, за Когото писа Моисей в Закона, и говориха пророците.

А Натанаил му рече:

- От Назарет може ли да излезе нещо добро?

Филип му казва:

- Дойди и виж.

Иисус видя Натанаила да отива към Него и казва:

- Ето истински израилтянин, у когото няма лукавство.

Натанаил Му казва:

- Отде ме познаваш?

Иисус отговори и му рече:

- Преди Филип да те повика, когато ти беше под смоковницата, видях те.

Натанаил Му отговори:

- Рави! Ти си Син Божий, Ти си Царят Израилев.

Иисус му отговори и рече:

- Ти вярваш, понеже ти казах: видях те под смоковницата; по-големи неща от това ще видиш.

И казва му:

Истина, истина ви говоря: отсега ще виждате небето отворено, и Ангелите Божии да възлизат и слизат над Сина Човечески.

КАКВО МИСЛИТЕ?

1. Когато Филип намери Натанаил какво го накара да направи?
2. Какво иска да покаже на Натанаил?
3. Кой среща Натанаил?
4. Какво вижда Натанаил в Христа, когато Христос го среща?
5. Какво ни говори това за вярата? Според Вас защо хората вярват в Христа? Защото те са намерили вярата или защото Христос е намерил тях?
6. Според това евангелско четиво как постъпва човек, щом открие Христа?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...