петък, 11 март 2016 г.

"Да внимаваме!" - Сирни заговезни за деца

Материалите за неделните Евангелия. Разделени са в различни възрастови групи. За икона за оцветяване и идеи как да се организира съдържанието на разпечатките вижте: http://www.antiochian.org/sites/default/files/2016-03-13-a.pdf

13 март 2016
Сирни заговезни
Матей 6:14-21
Детска градина

КОГАТО СЛЕДВАМЕ ХРИСТА, ПОЛУЧАВАМЕ БОГАТСТВО

Христос казал: "Слушайте внимателно, искам да запомните това. Ако някой ви нарани или открадне нещо от вас или ви излъже, трябва да им простите. Защо? Защото вие също грешите и се нуждаете Бог да прости грешките ви. И той наистина ще ви прости, но първо трябва вие да простите на тези, които са постъпили лошо с вас."

Христос говорил също за поста. Казал: " Когато постите, не се хвалете с това, сякаш сте много специални. Мълчете си, защото Единственият, Който трябва да знае какво жертвате е вашият небесен Отец. И когато отидете при Него, Той ще ви даде заслужената награда. Бог иска да бъдете добри, жертвоготовни, щедри, грижовни. Може тук да не получите богатство за това, което правите или голяма награда за това, че сте добри, но на небето ви е приготвено всичко това. Вършете Божието дело с добро сърце и съкровището ви на небесата ще е голямо.

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Христос ни е казал как да бъдем негови ученици или следовници. Ако някой ни направи нещо лошо или ни обиди, ако е жесток с нас, какво трябва да направим?
2. Ако простим на тези, които ни обиждат, какво ще направи Бог?
3. Бог не иска да се хвалим, дори когато правим нещо хубаво като спазването на поста.
4. Бог знае, когато вършим нещо добро. Христос ни е казал, че така умножаваме богатството си на небесата, когато спазваме Неговите заповеди. Кои са някои от начините, по които Вие сте спазили заповедите на Христа?
------------------------------------------------------------------------------

13 март 2016
Сирни заговезни - Прошка
Матей 6:14-21
Предучилищна - II клас

КОГАТО СЛЕДВАМЕ ХРИСТА, ПОЛУЧАВАМЕ БОГАТСТВО

Един ден нашият Господ Иисус Христос напомнил на своите следовници някои много важни неща. Казал, че трябва да прощаваме на тези, които са несправедливи с нас или ни обиждат. Христос казал, че, ако прощаваме на другите, Бог ще прости и нашите грехове. Но, ако не прощаваме на хората и Бог няма да ни прости.

Нашият Господ казал също, че когато постим, трябва да изглежда и да се държим, както обикновено. Казал, че лицемерите (хората, които само се преструват на набожни) се хвалят с вида и делата си на постници. Не бива да постим така, че хората да видят колко сме добри. Трябва да постим така, че Бог да види, че искаме да заприличаме на Него.

После нашият Господ Иисус Христос казал, че не бива да се интересуваме от нещата, които получаваме тук на земята. Това, което имаме тук на земята може да се счупи, да ръждяса или да го откраднат. Вместо това, трябва да се интересуваме от небесни неща, които не могат да се счупят, да ръждясат или да ги откраднат. Нашият Господ ни напомня, че това, което ни е най-скъпо, в него ще ни е сърцето.

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Какво казва Иисус, че трябва да направим, ако някой ни направи нещо лошо? Защо?
2. Какво ще се случи, ако не прощаваме на другите?
3. Как трябва да се държим, когато постим?
4. Кой трябва да знае за нашия пост - хората или Бог?
5. Какво се случва с нещата, които получаваме тук, на земята? Какво се случва с това, което е на небето?
6. Кое за теб е истински важно? Земята или Раят? Живееш ли по начин, който го показва?
----------------------------------------------------------------------------
13 март 2016
Сирни заговезни - Прошка
Матей 6:14-21
III - V клас

КОГАТО СЛЕДВАМЕ ХРИСТА, ПОЛУЧАВАМЕ БОГАТСТВО

Господ казал: "Защото, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец; ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви. Също, кога постите, не бивайте намръщени като лицемерците; защото те си правят лицата мрачни, за да се покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават своята награда. А ти, кога постиш, помажи главата си и умий лицето си, та да се покажеш, че постиш не пред човеците, но пред твоя Отец, Който е на тайно; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве. Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат; но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат; защото, дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви."

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Какво са прегрешения?
2. Какво казва нашият Господ, че ще се случи, ако прощаваме на другите прегрешенията им? И какво, ако не ги прощаваме?
3. Как трябва да изглеждаме, когато постим? Защо?
4. Къде трябва да бъдат съкровищата ни?
5. Според Вас какво има предвид нашият Господ, когато казва: "дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви?"
6. Кое за Вас е ценно? Прекарвате ли дните си така, че да получите земни притежания? Или следвате Христа и си събирате съкровища на небесата?
----------------------------------------------------------------------------
16 март 2016
Сирни заговезни
Прогимназия

НЕ МОЖЕТЕ ДА ГО ВЗЕМЕТЕ СЪС СЕБЕ СИ

Господ казал: "Защото, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец; ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви. Също, кога постите, не бивайте намръщени като лицемерците; защото те си правят лицата мрачни, за да се покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават своята награда. А ти, кога постиш, помажи главата си и умий лицето си, та да се покажеш, че постиш не пред човеците, но пред твоя Отец, Който е на тайно; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве. Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат; но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат; защото, дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви."

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Какво казваме за прегрешинията, когато се молим на нашия Отец?
2. Какво значи да простиш на някого? Как трябва да постиш, за да го направиш? Как да се промениш?
3. Как прошката за другите е изпълнение на Божията воля както на небето, така и на земята?
4. Според това Евангелие какво ще се случи, ако прощаваме на другите?
5. По какъв начин това изпълнява волята на Бог на небето, както и на земята?
6. Според Вас лесно ли е да се изпълнява Божията воля или трудно? Защо?
----------------------------------------------------------
13 март 2016
Сирни заговезни - Прошка
Матей 6:14-21
Гимназия

НЕ МОЖЕТЕ ДА ГО ВЗЕМЕТЕ СЪС СЕБЕ СИ

Господ казал: "Защото, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец; ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви. Също, кога постите, не бивайте намръщени като лицемерците; защото те си правят лицата мрачни, за да се покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават своята награда. А ти, кога постиш, помажи главата си и умий лицето си, та да се покажеш, че постиш не пред човеците, но пред твоя Отец, Който е на тайно; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве. Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат; но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат; защото, дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви."

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Според началото на това Евангелие какво трябва да направим, за да получим прощение на греховете от Бога?
2. Кое е утешително в тази мисъл? Кое е страшното в нея?
3. Какво ни говори това за Бога?
4. Когато избереш да простиш на някого, как ти се отразява това на теб като човек?
5. Защо според Бог това е добро? Защо Бог иска да постъпваме така?
6. Какво ни говори това за Бога?
7. Харесва ли Ви тази представа за Бог и за нас, хората? Защо?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...