четвъртък, 13 март 2014 г.

Из "Да превърнеш чуждата болка в своя"ПОУЧЕНИЯ

33. Старецът каза: “Не четете вестници и не гледайте телевизия. Често дори и църковната периодика вреди на християните, защото събужда гняв към отделни хора и изобщо, предизвиква смущение. Внимавайте във всичко. Четете Светоотечески книги.” (стр. 20)

ЗА ПРОСТОТАТА
Старецът каза: “Истинската простота е свързана със смирението. А другата простота е свързана с превъзнасянето. Ще ви дам пример. В Епир живееше един изоставен старец, по професия овчар. Намерих го в колибата му. През целия си живот само веднъж беше ходил на църква, на Пасха, и с възторг казваше: “О, каква вяра имаме! Владиката беше като Иисус Христос.” И това беше всичко. Беше толкова прост, че не знаеше нищо на планината, където живееше, и мислеше за постижение това, че обръщаше канчето си надолу, за да не го облизват кучетата. “Това се казва ум”, - ми казваше той с особено удовлетворение. Разбирате ли? Той сериозно мислеше това. Ако погледнем външно, ще кажем, че той е прост. Но това беше свидетелство за простота, свързана с превъзнасянето.” (стр. 32)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...