четвъртък, 20 февруари 2014 г.

"Защото един хляб, едно тяло сме ние" (Кор. 1:17)Вчера си седим, обсъждаме новини и аз се възмущавам, че напоследък не само войнстващите атеистични медии нападат църквата, но грозните разкрития идват от устата на църковни хора, дори клирици. На това съпругът ми с въздишка отвръща: "Ако имаш роднина, който страда от порок, например е пияница, няма да го разгласяваш пред другите..." 

Прав е.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...