понеделник, 14 януари 2013 г.

Малко смях

Източник: интернет

Нищу нямаше ми фчера,
ставам сутринта,
ф углидалуту са дзверя:
Бря, чи красута!!!
Викам - сигур са чалдисах,
туй ни мой съм аз.
Смятай кат са начервисам
и съ наглася!
Тъй пу нощник и терлици,
с чорлава куса
мязам кат на убавица
ф профил и анфас.
Дрямах начи и въртях са,
цъках със език,
плюх са дан са урочасам -
тъй са възхитих.
Дъл на пустуту глидалу
са яви дифект?!
Тъй да съм разхубавяла...
А, сига де! Дерт!
Са умислих утведнъшки -
как навън ш'вървя?
Момцити ку са натръшкат
кату мъ съзрат?
С модна фуста, чи забрадка,
с китка у ръка;
с тоз акъл зер за три патки,
кату заблистя....
И къдету койт'ма срещни -
пламна, изгуря
ф разни помисли пугрешни...
(пък ни съм таквас)
Туй наверну сън е билу,
сигур йощи спа
и ми са е присънила
буйна красута.
Куркузъбел съм, мий ясну -
ич дан ма съзреш,
щот ут толкова прикраснуст,
мой са пубулейш.
Толкус убус да са исипи
тъй връз мен кат дъж...
Някуй тряа ма ущипи!
(пу възможнус мъж!)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...